DOTACE

až 50 %

pro firmy

Program: Úspory energie V. výzva OPPIK

 

Vyhlášení výzvy: 16. 7. 2019

Zahájení příjmu: 16. 9. 2019

Ukončení příjmu: 29. 4. 2020

Celková alokace: 6 000 000 000 Kč

NOVINKA

Poprvé i pro ubytování, stravování a pohotinství. Hotely, penziony a lázně.

PODMÍNKY

DOTACE

Porpora pro celou ČR mimo hl. m. Prahy

KDO MŮŽE ŽÁDAT

 

Malé, střední podniky a velké podniky 

s.r.o., a.s., OSVČ, družstva, národní podniky, státní podniky

MÍRA PODPORY

 

malý podnik do výše 50 % ZV

střední podnik do výše 40 % ZV

velký podnik do výše 30 % ZV

VÝŠE PODPORY

 

500 tis. - 400 mil. Kč  jeden projekt

OBORY PODNIKÁNÍ

 

Zpracovatelé, Technologie, Stavebnictví, Obchod a služby,  Zdravotnictví, Zemědělství, Rybářství a lesnictví, jiné

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

 

1. Efektivní poměr výše investice vůči snížení emisí CO2 v kg za rok
2. Absolutní výše úspory energie (tepelné či elektrické) oproti původnímu stavu
3. Příprava projektu (stavební povolení, potvrzení že projekt nepodléhá stav. řízení)
​4. Kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

PODMÍNKY PŘIJATELNOSTI

 

1. Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy; 

2. Žadatel musí  prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům
3. Na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci

 
 

PODPOROVANÉ

AKTIVITY

- zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření 

- instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla,

modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů

využití odpadní energie ve výrobních procesech

- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
- zavádění a modernizace systémů měření a regulace 
- modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
- Instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
i

- instalace akumulace elektrické energie

NOVĚ

PODPOROVÁNO

- snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (náhrady starých STROJŮ a ZAŘÍZENÍ za nové a energeticky efektivnější)

- ubytování, stravování a pohostinství (hotely, penziony, lázně apod.)

- projektová dokumentace

- energetický posudek

- inženýrská činnost ve výstavbě

1/4

Jsme společnost nabízející komplexní řešení. Jsme držiteli příslušných oprávnění a kvalifikací MPO pro zpracovávání energetických studií a posudků a držitelé autorizace ČKAIT pro pozemní a vodohospodářské stavby, stavby krajinného inženýrství i projekce technického zařízení budov.

PROJEKTOVÁ 

DOKUMENTACE

Vyhotovíme projektovou dokumentaci pro stavební povolení i pro poptávkové řízení dodavatele. Zajistíme stavební povolení a vyjádření dotčených orgánů. Nabídneme také technický dozor.

ENERGETICKÝ

POSUDEK

Zpracujeme Energetický posudek vč. autorizace Energetického specialisty. Z posudku budou vyčísleny předpokládané náklady, výše dotace, úspora energie a provozních nákladů.

 

PODÁNÍ

ŽÁDOSTI O DOTACI

Provedeme Vás celým procesem přípravy žádosti o dotaci. Postaráme se o bezchybné výběrové řízení na dodavatele a postaráme se o zdárné vyplacení dotace na Váš účet.

 

NAŠE

SLUŽBY

 

KONZULTACE

ZDARMA

Bezplatné konzultace jsou poskytovány za podpory MPO - Programu EFEKT 2018 v rámci konzultačních středisek EKIS.

destovka_profile_500x500_3.png

Janáčkovo nábřeží 1153/13

Praha 5, 150 00

Email: info@mpo-uspory.cz
Tel:  +420 778 008 114

NAŠE ADRESA

9:00 - 17:00 

Pondělí - Pátek

OTEVÍRACÍ DOBA
KONTAKTUJTE NÁS - KONZULTACE ZÁMĚRŮ
 

Anylopex plus s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha 5

© 201 Anylopex plus s.r.o. 

Proudly created by PS

  • Facebook Social Icon
  • Instagram sociální Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon